VAR-Algemeen en Uitleg

Een Var Verklaring is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat uw status als zelfstandige is. Een ZZP’er, freelancer of zelfstandig ondernemer is voor de Belastingdienst overigens hetzelfde. Voor alle duidelijkheid: een VAR Verklaring is NIET VERPLICHT.

Veelal wordt door opdrachtgevers wel gevraagd om een Var Verklaring. Opdrachtgevers die ZZP’ers inhuren die beschikken over een VAR WUO zijn hierdoor gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.

VAR WUO
Met een VAR WUO ziet de Belastingdienst u 100% als zelfstandig ondernemer en dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring niet juist was.