Voor aanvragen van een indicatie: http://www.ciz.nl

Voor ondersteuning en informatie over persoonsgebonden budget (PerSaldo): http://www.pgb.nl

Service centrum PGB: http://www.svb.nl/servicecentrumpgb

PGB startpagina: http://www.pgb.startpagina.nl

ZZP Nederland: http://www.zzp-nederland.nl

Kamer van Koophandel: http://www.kvk.nl

BIG-Register: http://www.bigregister.nl

Ministerie van VWS: http://www.minvws.nl

PGB plein: http://www.pgb-plein.nl

AWBZ/CIZ: http://www.wmo.nl